استاندارد های جدید
UL-API-ASME-AWS-BSI-DIN-EN-MSS-SAE-ASTM-ISO-ICC-ASME BPVC-AATCC-ACI-AASHTO-ASCE-IEEE-NBIC-ABS-DNV-IMO-BV
نسخه ناشر(اورجینال):


ICC 2009
IBC 2009.pdf
IECC 2009.pdf
IFC 2009.pdf
IFGC 2009.pdf
IMC 2009.pdf
IPC 2009.pdf
IRC 2009.pdf

NBIC 2007
NBIC_I_2007.pdf
NBIC_II_2007.pdf
NBIC_III_2007.pdf

Asme bpvc 2009
ASME_BPVC_BPV_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC1_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC1_2007+.pdf
ASME_BPVC_SEC10_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC11_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC12_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC2_A1_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC2_A1_2007+.pdf
ASME_BPVC_SEC2_A1_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC2_A2_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC2_A2_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC2_B_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC2_C_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC2_C_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC2_D_C_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC2_D_M_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC2_D_M_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC3_1_Appendies_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC3_1_NB_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC3_1_NC_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC3_1_ND_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC3_1_NE_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC3_1_NF_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC3_1_NG_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC3_1_NH_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC3_2_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC3_3_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC3_NCA_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC4_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC5_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC5_2007+.pdf
ASME_BPVC_SEC5_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC5_2009.pdf
ASME_BPVC_SEC6_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC7_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC8_1_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC8_1_2007+.pdf
ASME_BPVC_SEC8_1_2007++.pdf
ASME_BPVC_SEC8_1_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC8_1_2008+.pdf
ASME_BPVC_SEC8_1_2009.pdf
ASME_BPVC_SEC8_2_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC8_2_2007+.pdf
ASME_BPVC_SEC8_2_2007++.pdf
ASME_BPVC_SEC8_2_2009.pdf
ASME_BPVC_SEC8_3_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC8_3_2007+.pdf
ASME_BPVC_SEC8_3_2009.pdf
ASME_BPVC_SEC9_2007.pdf
ASME_BPVC_SEC9_2008.pdf
ASME_BPVC_SEC9_2009.pdf
سکشن ناقص :
ASME code case nuclear component

AASHTO

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2007 SI.pdf

ASCE
ASCE - Design Of Blast Resistant.pdf
ASCE 10-97.pdf
ASCE 20-96.pdf
ASCE 23-97 Specification for Structual Steel Beams with Web Openings.pdf
ASCE 37-02.pdf
ASCE 41-06 (rehabilitation).pdf
ASCE 7-02.pdf
ASCE 7-05.pdf
ASCE 74.pdf
ASCE 78_str fire protection.pdf
ASCE 7-88.pdf
ASCE 7-95.pdf
ASCE 7-98.pdf
ASCE 91.pdf
ASCE_41_update_PEER_Report_02(very inportantes).pdf
Guide to the Use of the Wind Load Provisions of ASCE 7-02.pdf

ACI 2007 with index
104_71.pdf
116r_00.pdf
117_06.pdf
121R_04.pdf
122R_02.pdf
1242r_94.pdf
1263r_99.pdf
2011r_92.pdf
2012r_01.pdf
2071R_05.pdf
2072r_95.pdf
2073r_94.pdf
2074R_05.pdf
2075r_99.pdf
2091R_05.pdf
209r_92.pdf
2101r_94.pdf
210r_93.pdf
2111_91.pdf
2112_98.pdf
2113r_02.pdf
2114r_93.pdf
2115r_01.pdf
2123R_04.pdf
2124R_04.pdf
213r_03.pdf
2144r_03.pdf
214r_02.pdf
2161_97.pdf
216r_89.pdf
2211r_98.pdf
221r_96.pdf
2221_96.pdf
2222r_01.pdf
2223R_03.pdf
222r_01.pdf
223_98.pdf
2241r_93.pdf
2242r_92.pdf
2243r_95.pdf
224R_01.pdf
225r_99.pdf
2281r_03.pdf
2282r_98.pdf
229r_99.pdf
2301r_90.pdf
2321r_00.pdf
2322r_03.pdf
233R_03.pdf
234R_06.pdf
301_05.pdf
301M_05.pdf
3021R_04.pdf
3022R_06.pdf
3031_97.pdf
303r_04.pdf
3041R_92.pdf
3042r_96.pdf
3043r_96.pdf
3046r_91.pdf
304r_00.pdf
305r_99.pdf
3061_90.pdf
306r_88.pdf
307_98.pdf
307R_98.pdf
3081_98.pdf
308r_01.pdf
3091r_93.pdf
3092r_98.pdf
3095r_00.pdf
309R_05.pdf
3111r_99.pdf
3114R_05.pdf
3115_04.pdf
313_97.pdf
313r_97.pdf
315_99.pdf
318_05.pdf
318M_05.pdf
32510r_95.pdf
32511r_01.pdf
32512r_02.pdf
32513R_06.pdf
3301_03.pdf
330r_01.pdf
332_04.pdf
3321R_06.pdf
3341r_92.pdf
3343R_05.pdf
3361_01.pdf
3362r_88.pdf
3363r_93.pdf
3412R_97.pdf
343r_95.pdf
3451R_06.pdf
3452r_98.pdf
345r_91.pdf
346_01.pdf
347_04.pdf
3472R_05.pdf
349_01combo.pdf
3491r_91.pdf
3492r_97.pdf
3493r_02.pdf
350_06.pdf
3501r_01.pdf
3502R_04.pdf
3503_06.pdf
3504R_04.pdf
3511r_99.pdf
3512r_94.pdf
3513R_04.pdf
3521r_89.pdf
352r_02.pdf
3552_04Combo.pdf
3572r_88.pdf
357r_84.pdf
3581r_92.pdf
359_01.pdf
360R_06.pdf
3621r_97.pdf
3622r_00.pdf
3632R_98.pdf
363r_92.pdf
3641r_94.pdf
3651r_00.pdf
371r_98.pdf
372r_03.pdf
373r_97.pdf
3741_05.pdf
4082r_92.pdf
4083_01.pdf
408r_03.pdf
4211r_99.pdf
4233R_05.pdf
4234r_98.pdf
4235r_99.pdf
4236r_01.pdf
4357r_85.pdf
4358r_85.pdf
435r_95.pdf
437R_03.pdf
4393r_91.pdf
4401R_06.pdf
4402r_02.pdf
4403R_04.pdf
4404R_04.pdf
440r_96.pdf
441r_96.pdf
445r_99.pdf
4461r_91.pdf
4463R_97.pdf
4464R_04.pdf
5031_92.pdf
5032_92.pdf
5033_92.pdf
5034_92.pdf
5035r_92.pdf
5036r_97.pdf
503r_93.pdf
504r_90.pdf
5061r_98.pdf
5062_95.pdf
5064r_94.pdf
506R_05.pdf
522R_06.pdf
5231R_06.pdf
5232r_96.pdf
524R_04.pdf
530_530R_05.pdf
5301_5301R_05.pdf
5331r_02.pdf
533r_93.pdf
543r_00.pdf
5441r_96.pdf
5442r_89.pdf
5443r_93.pdf
5444r_88.pdf
5462r_98.pdf
5463R_06.pdf
546R_04.pdf
5481r_97.pdf
5482r_93.pdf
5483r_03.pdf
5484_93.pdf
5485r_94.pdf
5487_04.pdf
5491r_93.pdf
5492R_04.pdf
5501R_01.pdf
550r_96.pdf
5511R_05.pdf
551r_92.pdf
555r_01.pdf
BOOKS03K.ICO
index.log
index.pdx
ITG3_04.pdf
ITG42R_06.pdf
mcp.EXE
mcphelp.pdf
SP15_05.pdf
SP4_05.pdf
SP66_04.pdf
SP71_05.pdf
T12_03.pdf
TOC.pdf


IEEE 2009
IEEE 1561-2007.pdf
IEEE 1562-2007.pdf
IEEE 1578-2007.pdf
IEEE 1588-2008.pdf
IEEE 1624-2008.pdf
IEEE 1631-2008.pdf
IEEE 1633-2008.pdf
IEEE 1636-2009.pdf
IEEE 1647-2008.pdf
IEEE 1654-2009.pdf
IEEE 1776-2008.pdf
IEEE 48-2009.pdf
IEEE 841-2009.pdf
IEEE ANSI C63.9-2008.pdf
IEEE C57.12.24-2009.pdf
IEEE P802.16j-D2-2007.pdf
IEEE P802.16j-D3-2008.pdf
IEEE P802.16j-D5-2008.pdf
IEEE P802.16j-D9-2009.pdf
IEEE Std 1100 2005.pdf
IEEE Std 1363.2-2008.pdf
IEEE Std 142-2007.pdf
IEEE STD 1588-2008.pdf
IEEE Std 1590-2009.pdf
IEEE Std 15939-2008.pdf
IEEE Std 1594-2008.pdf
IEEE Std 1597.1-2008.pdf
IEEE Std 1599-2008.pdf
IEEE Std 1609.3-2007.pdf
IEEE Std 1609.4-2006.pdf
IEEE Std 1610-2007 IEEE.pdf
IEEE Std 1613-2003.pdf
IEEE Std 1613a-2008.pdf
IEEE Std 1620-2008.pdf
IEEE Std 1625-2008.pdf
IEEE Std 1660-2008.pdf
IEEE Std 1800-2005.pdf
IEEE Std 493-2007.pdf
IEEE Std 602-2007.pdf
IEEE Std 686-2008.pdf
IEEE Std 754-2008.pdf
IEEE Std 802.11 2007.pdf
IEEE Std 829-2008.pdf
IEEE Std C2-2007.pdf
IEEE Std C37.100.1-2007.pdf
IEEE Std C37.12-2008.pdf
IEEE Std C37.232-2007.pdf
IEEE1394-2008.pdf
IEEE1542-2007.pdf
IEEE1801-2009.pdf
IEEE1902.1-2009.pdf

NACE 2007 with index
NACE MR0103-2003.pdf
NACE MR0103-2005.pdf
NACE MR0175-2003.pdf
NACE MR0175-2003+.pdf
NACE MR0176-2006.pdf
NACE PR0178-2003.pdf
NACE RP0100-2004.pdf
NACE RP0104-2004.pdf
NACE RP0105-2005.pdf
NACE RP0176-2003.pdf
NACE RP0178-2003.pdf
NACE RP0180-2001.pdf
NACE RP0187-2005.pdf
NACE RP0196-2004.pdf
NACE RP0197-2004.pdf
NACE RP0198-2004.pdf
NACE RP0199-2004.pdf
NACE RP0204-2004.pdf
NACE RP0274-2004.pdf
NACE RP0281-2004.pdf
NACE RP0288-2004.pdf
NACE RP0291-2005.pdf
NACE RP0292-2003.pdf
NACE RP0295-2003.pdf
NACE RP0296-2004.pdf
NACE RP0297-2004.pdf
NACE RP0300-2006.pdf
NACE RP0304-2004.pdf
NACE RP0399-2004.pdf
NACE RP0472-2005.pdf
NACE RP0495-2003.pdf
NACE RP0497-2004.pdf
NACE RP0775-2005.pdf
NACE SP0108-2008.pdf
NACE SP0206-2006.pdf
NACE SP0290-2007.pdf
NACE SP0298-2007.pdf
NACE SP0387-2006.pdf
NACE SP0398-2006.pdf
NACE SP0492-2006.pdf
NACE TM0104-2004.pdf
NACE TM0177-2005.pdf
NACE TM0199-2006.pdf
NACE TM0284-2003.pdf
NACE TM0304-2004.pdf
NACE TM0404-2004.pdf
NACE TM0498-2006.pdf

AATCC 2007 with index
AATCC 106-2007(2008).pdf
AATCC 107-2007(2008).pdf
AATCC 15-2007.pdf
AATCC 20-2007.pdf
AATCC 8-2007.pdf
AATCC EP-10-2006.pdf
AATCC EP-2-2006.pdf
AATCC EP-4-2006.pdf
AATCC EP-5-2007.pdf
AATCC EP-6-2006.pdf
AATCC EP-7-2006.pdf
AATCC EP-8-2006.pdf
AATCC EP-9-2007.pdf
AATCC_24-2004.pdf
AATCC94-07.pdf
6-2006 RR1 Colorfastness to Acids and Alkalis
8-2005 RA38 Colorfastness to Crocking: AATCC Crockmeter Method
15-2002 RR52 Colorfastness to Perspiration
16-2004 RA50 Colorfastness to Light
17-2005 RA63 Wetting Agents, Evaluation of
20-2005 RA24 Fiber Analysis: Qualitative
20A-2005 RA24 Fiber Analysis: Quantitative
22-2005 RA63 Water Repellency: Spray Test
23-2005 RA33 Colorfastness to Burnt Gas Fumes
26-2004 RR9 Ageing of Sulfur-Dyed Textiles: Accelerated
27-2004 RA63 Wetting Agents: Evaluation of Rewetting Agents
28-2004 RA49 Insect Pest Deterrents on Textiles
30-2004 RA31 Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials:
Mildew and Rot Resistance of Textile Materials
35-2006 RA63 Water Resistance: Rain Test
42-2000 RA63 Water Resistance: Impact Penetration Test
43-2004 RA63 Wetting Agents for Mercerization
61-2006 RA60 Colorfastness to Laundering: Accelerated
66-2003 RA61 Wrinkle Recovery of Woven Fabrics: Recovery Angle
70-2005 RA63 Water Repellency: Tumble Jar Dynamic Absorption Test
76-2005 RA32 Electrical Surface Resistivity of Fabrics
79-2000 RA63 Absorbency of Bleached Textiles
81-2006 RA34 pH of the Water-Extract from Wet Processed Textiles
82-2001 RA34 Fluidity of Dispersions of Cellulose from Bleached Cotton Cloth
84-2005 RA32 Electrical Resistance of Yarns
86-2005 RA43 Drycleaning: Durability of Applied Designs and Finishes
88B-2006 RA61 Smoothness of Seams in Fabrics after Repeated Home Laundering
88C-2006 RA61 Retention of Creases in Fabrics after Repeated Home Laundering
89-2003 RA66 Mercerization in Cotton
92-2004 RR35 Chlorine, Retained, Tensile Loss: Single Sample Method
93-2005 RA29 Abrasion Resistance of Fabrics: Accelerotor Method
94-2002 RR45 Finishes in Textiles: Identification
96-2004 RA42 Dimensional Changes in Commercial Laundering of Woven and Knitted Fabrics Except Wool
97-1999 RA34 Extractable Content of Greige and/or Prepared Textiles
98-2002 RA34 Alkali in Bleach Baths Containing Hydrogen Peroxide
99-2004 RA42 Dimensional Changes of Woven or Knitted Wool Textiles: Relaxation, Consolidation and Felting
100-2004 RA31 Antibacterial Finishes on Textile Materials: Assessment of
101-2004 RA34 Colorfastness to Bleaching with Hydrogen Peroxide
102-2002 RA34 Hydrogen Peroxide by Potassium Permanganate Titration: Determination of
103-2004 RA34 Bacterial Alpha-Amylase Enzymes used in Desizing, Assay of
104-2004 RA23 Colorfastness to Water Spotting
106-2002 RA23 Colorfastness to Water: Sea
107-2002 RA23 Colorfastness to Water
109-2005 RA33 Colorfastness to Ozone in the Atmosphere under Low Humidities
110-2005 RA36 Whiteness of Textiles
111-2003 RA64 Weather Resistance of Textiles: Exposure to Daylight and Weather
112-2003 RR68 Formaldehyde Release from Fabric, Determination of: Sealed Jar Method
114-2005 RR35 Chlorine, Retained, Tensile Loss: Multiple Sample Method
115-2005 RA32 Electrostatic Clinging of Fabrics: Fabric-to-Metal Test
116-2005 RA38 Colorfastness to Crocking: Rotary Vertical Crockmeter Method
117-2004 RR54 Colorfastness to Heat: Dry (Excluding Pressing)
118-2002 RA56 Oil Repellency: Hydrocarbon Resistance Test
119-2004 RA29 Color Change Due to Flat Abrasion (Frosting): Screen Wire Method
120-2004 RA29 Color Change Due to Flat Abrasion (Frosting): Emery Method
121-2005 RA57 Carpet Soiling: Visual Rating Method
122-2000 RA57 Carpet Soiling: Service Soiling Method
123-2000 RA57 Carpet Soiling: Accelerated Soiling Method
124-2006 RA61 Appearance of Fabrics after Repeated Home Laundering
125-2004 RA50 Colorfastness to Perspiration and Light
127-2003 RA63 Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test
128-2004 RA61 Wrinkle Recovery of Fabrics: Appearance Method
129-2005 RA33 Colorfastness to Ozone in the Atmosphere under High Humidities
130-2000 RA56 Soil Release: Oily Stain Release Method
131-2005 RR53 Colorfastness to Pleating: Steam Pleating
132-2004 RA43 Colorfastness to Drycleaning
133-2004 RR54 Colorfastness to Heat: Hot Pressing
134-2006 RA32 Electrostatic Propensity of Carpets
135-2004 RA42 Dimensional Changes of Fabrics after Home Laundering
136-2003 RA79 Bond Strength of Bonded and Laminated Fabrics
137-2002 RA57 Rug Back Staining on Vinyl Tile
138-2005 RA57 Cleaning: Washing of Textile Floor Coverings
139-2005 RA50 Colorfastness to Light: Detection of Photochromism
140-2006 RA87 Dye and Pigment Migration in a Pad-Dry Process: Evaluation of
141-2004 RA87 Compatibility of Basic Dyes for Acrylic Fibers
142-2005 RR81 Appearance of Flocked Fabrics after Repeated Home Laundering and/or Coin-Op Drycleaning
143-2006 RA61 Appearance of Apparel and Other Textile End Products after Repeated Home Laundering
144-2002 RA34 Alkali in Wet Processed Textiles: Total
146-2006 RA87 Dispersibility of Disperse Dyes: Filter Test
147-2004 RA31 Antibacterial Activity Assessment of Textile Materials: Parallel Streak Method
149-2002 RA90 Chelating Agents: Chelation Value of Aminopolycarboxylic Acids and Their Salts;
Calcium Oxalate Method
150-2003 RA42 Dimensional Changes of Garments after Home Laundering
151-2003 RA56 Soil Redeposition: Launder-Ometer Method
154-2006 RA87 Thermal Fixation Properties of Disperse Dyes
157-2005 RR92 Colorfastness to Solvent Spotting: Perchloroethylene
158-2005 RA43 Dimensional Changes on Drycleaning in Perchloroethylene: Machine Method
159-2006 RA87 Transfer of Acid and Premetallized Acid Dyes on Nylon
161-2002 RA90 Chelating Agents: Disperse Dye Shade Change Caused by Metals; Control of
162-2002 RA23 Colorfastness to Water: Chlorinated Pool
163-2002 RR92 Colorfastness: Dye Transfer in Storage; Fabric-to-Fabric
164-2006 RA33 Colorfastness to Oxides of Nitrogen in the Atmosphere under High Humidities
165-1999 RA57 Colorfastness to Crocking: Textile Floor Coverings—AATCC Crockmeter Method
167-2003 RA87 Foaming Propensity of Disperse Dyes
168-2002 RA90 Chelating Agents: Active Ingredient Content of Polyaminopolycarboxylic Acids
and Their Salts; Copper PAN Method
169-2003 RA64 Weather Resistance of Textiles: Xenon Lamp Exposure
170-2006 RA87 Dusting Propensity of Powder Dyes: Evaluation of
171-2005 RA57 Carpets: Cleaning of; Hot Water Extraction Method
172-2003 RA60 Colorfastness to Non-Chlorine Bleach in Home Laundering
173-2005 RA36 CMC: Calculation of Small Color Differences for Acceptability
174-1998 RA31 Antimicrobial Activity Assessment of Carpets
175-2003 RA57 Stain Resistance: Pile Floor Coverings
176-2006 RA87 Speckiness of Colorant Dispersions: Evaluation of
178-2004 RR97 Barré: Visual Assessment and Grading
179-2004 RA42 Skewness Change in Fabric and Garment Twist Resulting from Automatic Home Laundering
181-2005 RA50 Colorfastness to Light at High Temperatures: Daylight Temperature and
Humidity Controlled Apparatus
182-2005 RA36 Relative Color Strength of Dyes in Solutions
183-2004 RA106 Transmittance or Blocking of Erythemally Weighted Ultraviolet Radiation through Fabrics
184-2005 RA87 Dusting Behavior of Dyes: Determination of
185-2006 RA90 Chelating Agents: Percent Content in Hydrogen Peroxide Bleach Baths;
Copper PAN Indicator Method
186-2006 RA64 Weather Resistance: UV Light and Moisture Exposure
187-2004 RA42 Dimensional Changes of Fabrics: Accelerated
188-2003 RA60 Colorfastness to Sodium Hypochlorite Bleach in Home Laundering
189-2002 RA57 Fluorine Content of Carpet Fibers
190-2003 RA60 Colorfastness to Home Laundering with Activated Oxygen Bleach Detergent: Accelerated
191-2004 RA41 Acid Cellulase Enzymes, Effect of: Top Loading Washer
192-2005 RA64 Weather Resistance of Textiles: Sunshine-Arc Lamp Exposure With and Without Wetting
193-2005 RA56 Aqueous Liquid Repellency: Water/Alcohol Solution Resistance Test
194-2006 RA49 Assessment of the Anti-House Dust Mite Properties of Textiles under Long-TermTest ConditionUL 2009 with index
UL 153-2009.pdf
UL 1647-2009.pdf
UL 498-2009.pdf
UL 61058-1-2009.pdf
UL 1004-1999.pdf
UL 1004-2001.pdf
UL 1005-2004.pdf
UL 1008-2007.pdf
UL 101-2007.pdf
UL 1012-2006.pdf
UL 1017-2002.pdf
UL 1017-2005.pdf
UL 1018-2003.pdf
UL 1018-2007.pdf
UL 1022-2007.pdf
UL 1026-2002.pdf
UL 1026-2004.pdf
UL 1026-2007.pdf
UL 1028-2000.pdf
UL 1028-2007.pdf
UL 1029-2001.pdf
UL 1029-2007.pdf
UL 1030-2004.pdf
UL 1040-2007.pdf
UL 1047-2007.pdf
UL 1053-1999.pdf
UL 1054-2000.pdf
UL 1059-2001.pdf
UL 1063-2001.pdf
UL 1063-2006.pdf
UL 1069-2006.pdf
UL 1069-2007.pdf
UL 1072-2007.pdf
UL 1077-1999.pdf
UL 1077-2006.pdf
UL 1081-2006.pdf
UL 1083-2000.pdf
UL 1083-2002.pdf
UL 1086-2007.pdf
UL 1090-2004.pdf
UL 1090-2007.pdf
UL 1091 1998.pdf
UL 109-2005.pdf
UL 1175-2007.pdf
UL 1177-2007.pdf
UL 1180-2007.pdf
UL 1197-2007.pdf
UL 1-2005.pdf
UL 122-2001.pdf
UL 122-2007.pdf
UL 123-2007.pdf
UL 1236-2006.pdf
UL 1242-2006.pdf
UL 1243-2004.pdf
UL 1247-2007.pdf
UL 125-2007.pdf
UL 1256-2007.pdf
UL 1277-2001.pdf
UL 1278-2000.pdf
UL 1278-2008.pdf
UL 1283-2005.pdf
UL 1283-2007.pdf
UL 1286-2004.pdf
UL 1287-2000.pdf
UL 1296-2007.pdf
UL 130-2001.pdf
UL 130-2006.pdf
UL 1310-2005.pdf
UL 1310-2008.pdf
UL 1313-2007.pdf
UL 1315-2007.pdf
UL 13-2003.pdf
UL 13-2005.pdf
UL 132-2007.pdf
UL 1323-2007.pdf
UL 1336-2007.pdf
UL 1349-2007.pdf
UL 136-2001.pdf
UL 136-2004.pdf
UL 1363-2004.pdf
UL 1363A-2007.pdf
UL 140-2008.pdf
UL 1411-2004.pdf
UL 141-2007.pdf
UL 142-1998.pdf
UL 1424-2005.pdf
UL 1429-2000.pdf
UL 1431-2007.pdf
UL 1439-1998.pdf
UL 1439-2004.pdf
UL 144-1999.pdf
UL 1446-2005.pdf
UL 1446-2007.pdf
UL 1446-2008.pdf
UL 1447-2006.pdf
UL 1447-2008.pdf
UL 1448-1994.pdf
UL 1448-2006.pdf
UL 1449-2002.pdf
UL 1449-2005.pdf
UL 1453-1998.pdf
UL 1468-2004.pdf
UL 1479-2003.pdf
UL 1479-2007.pdf
UL 1480-2005.pdf
UL 1517-2007.pdf
UL 153-2002.pdf
UL 153-2005.pdf
UL 153-2006.pdf
UL 154-2007.pdf
UL 1558-1999.pdf
UL 1561-1999.pdf
UL 1563-2006.pdf
UL 157-1999.PDF
UL 1573-2003.pdf
UL 1577-2000.pdf
UL 1581-2001.pdf
UL 1581-2006.pdf
UL 1581-2008.pdf
UL 1585-2001.pdf
UL 1585-2006.pdf
UL 1588-2002.pdf
UL 1598-2004.pdf
UL 1598-2006.pdf
UL 1604-2004.pdf
UL 1618-2007.pdf
UL 164-2006.pdf
UL 1642-1999.pdf
UL 1642-2007.pdf
UL 1647-2008.pdf
UL 1651-2005.pdf
UL 1659-1998.pdf
UL 1659-2005.pdf
UL 1666-2007.pdf
UL 1676-2000.pdf
UL 1678-2001.pdf
UL 1678-2004.pdf
UL 1678-2008.PDF
UL 1681-1998.pdf
UL 1681-2004.pdf
UL 1682-2007.pdf
UL 1684A-2007.pdf
UL 1685-2000.PDF
UL 1685-2007.pdf
UL 1686-2007.pdf
UL 1690-2006.pdf
UL 1693-1999.pdf
UL 1694-2002.pdf
UL 1694-2004.pdf
UL 1694-2006.pdf
UL 1699-1999.pdf
UL 1699-2002.pdf
UL 1699-2008.pdf
UL 1703-2004.pdf
UL 1709-2007.pdf
UL 1727-1999.pdf
UL 1727-2008.pdf
UL 1730-2007.pdf
UL 1739-2007.pdf
UL 1740 2007.pdf
UL 1741-2001.pdf
UL 1769-2006.pdf
UL 1773-2007.pdf
UL 1776-2005.pdf
UL 1777-1998.pdf
UL 1778-2000.pdf
UL 1786-2001.pdf
UL 1786-2005.pdf
UL 180-2007.pdf
UL 1805-2006.pdf
UL 181A-2008.pdf
UL 181B-2008.pdf
UL 1838-2003.pdf
UL 1838-2007.pdf
UL 1838-2008.pdf
UL 1839-2006.pdf
UL 1839-2007.pdf
UL 1853-2007.pdf
UL 1863-2004.pdf
UL 1917-2003.pdf
UL 1917-2007.pdf
UL 193-2004.pdf
UL 1951-2003.pdf
UL 1953-2007.pdf
UL 1971-2002.pdf
UL 1971-2004.pdf
UL 197-2000.pdf
UL 1977-2002.pdf
UL 1989-1998.pdf
UL 198m-2007.pdf
UL 199-2004.pdf
UL 1993-1999.pdf
UL 1995-2005.pdf
UL 1996-2006.pdf
UL 1998-2000.pdf
UL 201-2008.pdf
UL 20-2000.pdf
UL 20-2004.pdf
UL 2021-2002.pdf
UL 2021-2006.pdf
UL 2024-2007.pdf
UL 203-2005.pdf
UL 2034-2001.pdf
UL 2034-2007.pdf
UL 2054-1999.pdf
UL 2054-2004.pdf
UL 2054-2005.pdf
UL 2061-2007.pdf
UL 2061-2008.pdf
UL 207-1997.pdf
UL 207-2004.pdf
UL 2075-2007.pdf
UL 2079-2004.pdf
UL 2089-1994.pdf
UL 2089-1998.pdf
UL 209-2007.pdf
UL 2097-2004.pdf
UL 2108-2007.pdf
UL 2111-1997.pdf
UL 2111-2002.pdf
UL 2115 2007.pdf
UL 2115-2007.pdf
UL 21-2006.pdf
UL 21-2007.pdf
UL 2127-2001.pdf
UL 2129-2005.pdf
UL 2129-2007.pdf
UL 214-1997.pdf
UL 2157-2004.pdf
UL 2158-2007.pdf
UL 2161-2006.pdf
UL 2167-2004.pdf
UL 217-2007.pdf
UL 2196-2001.pdf
UL 2227-2007.pdf
UL 2227-2008.pdf
UL 224-1999.pdf
UL 224-2006.pdf
UL 224A-1998.pdf
UL 2251-2007.pdf
UL 2258-2008.pdf
UL 2269-2007.pdf
UL 2277-2007.pdf
UL 231-2007.pdf
UL 2333-2008.pdf
UL 2353-2007.pdf
UL 2388-2002.pdf
UL 2431-2007.pdf
UL 2442-2004.pdf
UL 2443-2004.pdf
UL 244A-1998.pdf
UL 244A-2007.pdf
UL 248-10-2000.pdf
UL 248-11-2000.pdf
UL 248-1-2000.pdf
UL 248-1-2002.pdf
UL 248-12-2000.pdf
UL 248-13-2000.pdf
UL 248-14-2000.pdf
UL 248-15-2000.pdf
UL 248-2-2000.pdf
UL 248-3-2000.pdf
UL 248-4-2000.pdf
UL 248-5-2000.pdf
UL 248-6-2000.pdf
UL 248-7-2000.pdf
UL 248-8-2000.pdf
UL 248-9-2000.pdf
UL 250-2000.pdf
UL 2523-2007.pdf
UL 2565-2007.pdf
UL 260-2004.pdf
UL 260-2007.pdf
UL 262-1994.pdf
UL 262-2006.pdf
UL 268-2003.pdf
UL 268-2006.pdf
UL 268-2007.pdf
UL 268-2008.pdf
UL 283-2007.pdf
UL 291-2001.pdf
UL 295-2007.pdf
UL 298-1998.pdf
UL 299-2007.pdf
UL 30-2004.pdf
UL 310-2001.pdf
UL 312-2004.pdf
UL 32-2004.pdf
UL 325-2007.pdf
UL 327A-2007.pdf
UL 330-2007.pdf
UL 331-2001.pdf
UL 331-2008.pdf
UL 3398-2003.pdf
UL 355-2007.pdf
UL 360-2007.pdf
UL 372-2007.pdf
UL 399-1998.pdf
UL 399-2006.pdf
UL 404-2006.pdf
UL 412-2007.pdf
UL 414-2007.pdf
UL 4-2004.pdf
UL 4248-11-2008.pdf
UL 4248-1-2007.pdf
UL 4248-1-2008.pdf
UL 4248-12-2008.pdf
UL 4248-15-2008.pdf
UL 4248-4-2008.pdf
UL 4248-5-2007.pdf
UL 4248-6-2008.pdf
UL 4248-8-2008.pdf
UL 4248-9-2008.pdf
UL 430-2007.pdf
UL 44-2002.pdf
UL 44-2005.pdf
UL 443-2008.pdf
UL 444-2002.pdf
UL 444-2005.pdf
UL 444-2006.pdf
UL 444-2008.pdf
UL 448-2007.pdf
UL 448-2008.pdf
UL 448A-2007.pdf
UL 448C-2007.pdf
UL 452-2007.pdf
UL 458-1998.pdf
UL 458-2007.pdf
UL 45A-2007.pdf
UL 464-2008.pdf
UL 467-2007.pdf
UL 4703-2007.pdf
UL 471-2001.pdf
UL 474-2002.pdf
UL 474-2006.pdf
UL 48-2001.pdf
UL 48-2004.pdf
UL 484-1999.pdf
UL 484-2005.pdf
UL 484-2006.pdf
UL 484-2007.pdf
UL 486A-2001.pdf
UL 486a-486b-2004.pdf
UL 486A-486B-2006.pdf
UL 486B-2001.pdf
UL 486C-2001.pdf
UL 486C-2006.pdf
UL 489-2000.pdf
UL 489A-1998.pdf
UL 493-2007.pdf
UL 496-2000.pdf
UL 496-2006.pdf
UL 496-2008.pdf
UL 497A-2001.pdf
UL 497D-2007.pdf
UL 498-1999.pdf
UL 498-2001.pdf
UL 498-2007.pdf
UL 498A-2003.pdf
UL 498A-2008.pdf
UL 499-1998.pdf
UL 499-2004.pdf
UL 499-2008.pdf
UL 50-1999.pdf
UL 50-2003.pdf
UL 50-2007.pdf
UL 506-2000.pdf
UL 507-2005.pdf
UL 507-2006.pdf
UL 507-2007.pdf
UL 508-1999.pdf
UL 5085-1-2007.pdf
UL 5085-2-2007.pdf
UL 5085-3-2007.pdf
UL 508A-1993.pdf
UL 508A-2003.pdf
UL 508A-2007.pdf
UL 510-2005.pdf
UL 51-2002.pdf
UL 512-2008.pdf
UL 514A-2007.pdf
UL 514B-2002.pdf
UL 514B-2006.pdf
UL 514C-2005.pdf
UL 514C-2007.pdf
UL 514D-2007.pdf
UL 5-2004.pdf
UL 521-2002.pdf
UL 544-2000.PDF
UL 555-2006.pdf
UL 555S-2006.pdf
UL 558-2007.pdf
UL 561-2007.pdf
UL 561-2008.pdf
UL 569-2001.pdf
UL 583-2007.pdf
UL 588-2002.pdf
UL 588-2003.pdf
UL 5A-2003.pdf
UL 60065-2003.pdf
UL 60065-2006.pdf
UL 60335-1-2002.pdf
UL 60335-1-2006.pdf
UL 60335-2-8-2007.pdf
UL 60601-1-2003.pdf
UL 60691-2003.pdf
UL 60691-2007.pdf
UL 60730-1A-2002.pdf
UL 60730-2-11A-2002.pdf
UL 60730-2-9-2003.pdf
UL 60745-1-2004.pdf
UL 60745-1-2007.pdf
UL 60745-2-11-2004.pdf
UL 60745-2-1-2004.pdf
UL 60745-2-14-2004.pdf
UL 60745-2-17-2004.pdf
UL 60745-2-2-2004.pdf
UL 60745-2-3-2007.pdf
UL 60745-2-4-2004.pdf
UL 60745-2-5-2004.pdf
UL 60745-2-5-2007.pdf
UL 60745-2-6-2004.pdf
UL 60745-2-8-2004.pdf
UL 60745-2-9-2004.pdf
UL 60947-5-2-2007.pdf
UL 60950-1-2003.pdf
UL 60950-1-2006.pdf
UL 60950-1-2007.pdf
UL 60950-2002.pdf
UL 60950-21-2007.pdf
UL 60950-22-2007.pdf
UL 60950-23-2007.pdf
UL 61010-031-2007.pdf
UL 61058-1-2005.pdf
UL 61496-2-2007.pdf
UL 6-2004.pdf
UL 62-2006.pdf
UL 626-2007.pdf
UL 634-2007.pdf
UL 635-2006.pdf
UL 639-2007.pdf
UL 6500-1999.pdf
UL 6500-2001.pdf
UL 6500-2002.pdf
UL 651-2007.pdf
UL 651B-2007.pdf
UL 66-2002.pdf
UL 66-2005.pdf
UL 674-2003.pdf
UL 674-2005.pdf
UL 676-2003.pdf
UL 676-2004.pdf
UL 69-2006.pdf
UL 696-2002.pdf
UL 697-2004.pdf
UL 697-2008.pdf
UL 70-2001.pdf
UL 710-2007.pdf
UL 711-2007.pdf
UL 719-2006.pdf
UL 719-2007.pdf
UL 72-2001.pdf
UL 72-2005.pdf
UL 73-1998.pdf
UL 73-2006.pdf
UL 737-2007.pdf
UL 745-2-11-2007.pdf
UL 745-2-1-2007.pdf
UL 745-2-14-1997.pdf
UL 745-2-14-2007.pdf
UL 745-2-17-1997.pdf
UL 745-2-17-2007.pdf
UL 745-2-2-2007.pdf
UL 745-2-30-1997.pdf
UL 745-2-31-1997.pdf
UL 745-2-32-1997.pdf
UL 745-2-33-1997.pdf
UL 745-2-35-1997.pdf
UL 745-2-37-1997.pdf
UL 745-2-4-2007.pdf
UL 745-2-5-2008.pdf
UL 745-2-6-2007.pdf
UL 745-2-8-2007.pdf
UL 745-2-9-2007.pdf
UL 745-4-11-1997.pdf
UL 745-4-1-1997.pdf
UL 745-4-14-1997.pdf
UL 745-4-14-2008.pdf
UL 745-4-17-1997.pdf
UL 745-4-17-2008.pdf
UL 745-4-2-1997.pdf
UL 745-4-3-1997.pdf
UL 745-4-35-1997.pdf
UL 745-4-36-1997.pdf
UL 745-4-4-1997.pdf
UL 745-4-5-1997.pdf
UL 745-4-6-1997.pdf
UL 745-4-6-2008.pdf
UL 745-4-8-1997.pdf
UL 746A-2003.pdf
UL 746B-2001.pdf
UL 746C-1999.pdf
UL 746C-2001.pdf
UL 746C-C-2002.pdf
UL 746D-2003.pdf
UL 746E-2001.pdf
UL 746E-2007.pdf
UL 749-2008.pdf
UL 752-2005.pdf
UL 752-2006.pdf
UL 758-2000.pdf
UL 758-2006.pdf
UL 758-2007.pdf
UL 758-2008.pdf
UL 763-2007.pdf
UL 773-2002.PDF
UL 778-2005.pdf
UL 778-2006.pdf
UL 783-2007.pdf
UL 79-2005.pdf
UL 796-2001.pdf
UL 796-2007.pdf
UL 796F-2006.pdf
UL 80-2004.pdf
UL 80-2007.pdf
UL 80-2008.pdf
UL 810-2008.pdf
UL 810A-2005.pdf
UL 813-1999.pdf
UL 814-2001.pdf
UL 817-2001.pdf
UL 817-2007.pdf
UL 8-2007.pdf
UL 82-2007.pdf
UL 823-2007.pdf
UL 826-2000.pdf
UL 827-2007.pdf
UL 83-2001.pdf
UL 83-2003.pdf
UL 83-2006.pdf
UL 834-2006.pdf
UL 840-2000.pdf
UL 842-2007.pdf
UL 845-2006.pdf
UL 854-2005.pdf
UL 854-2007.pdf
UL 857-2005.pdf
UL 858-2007.pdf
UL 858A-2007.pdf
UL 859-2002.pdf
UL 859-2006.pdf
UL 859-2007.pdf
UL 863-2007.pdf
UL 864-2007.pdf
UL 867-2004.pdf
UL 867-2007.pdf
UL 870-1999.pdf
UL 873-2001.pdf
UL 873-2007.pdf
UL 8750-2007.pdf
UL 879-2006.pdf
UL 879-2007.pdf
UL 884-2007.pdf
UL 891-2005.pdf
UL 910-1998.pdf
UL 917-1998.pdf
UL 923-2003.pdf
UL 923-2007.pdf
UL 923-2008.pdf
UL 924-2001.pdf
UL 935-2006.pdf
UL 935-2007.pdf
UL 94-1998.pdf
UL 94-2001.pdf
UL 94-2005.pdf
UL 94-2006.pdf
UL 943-2002.pdf
UL 943-2006.pdf
UL 943B-2001.pdf
UL 961-2000.pdf
UL 96-2005.pdf
UL 962-2003.pdf
UL 963-2007.pdf
UL 964-2000.pdf
UL 969-2001.pdf
UL 96A-2007.pdf
UL 98-2006.pdf
UL 982-2004.pdf
UL 982-2006.pdf
UL 984-1996.pdf
UL 987-2005.pdf
UL 991-2000.pdf
UL 991-2004.pdf
UL 998-2003.pdf
UL 998-2006.pdf
UL 1244-2000.pdf
UL 153-2009.pdf
UL 1585 2006.pdf
UL 1598-2008.pdf
UL 1626A-2007.pdf
UL 1640-2000.pdf
UL 1647-2009.pdf
UL 498-2009.pdf
UL 508-2008.pdf
UL 61058-1-2009.pdf

Api

API 521-2007.pdf
API RP 934-A(2008).pdf
API RP 934-C(2008).pdf
API SPEC 5B-2008.PDF
API SPEC 5L-2007.pdf
API SPEC 5L-2007+.pdf
API Std 1104-2005.pdf
API Std 598-2004 +.pdf
API Std 598-2004.pdf
API Std 599-2007.pdf
API STD 600-2009.pdf
API STD 608-2008.pdf
API std 609-2004.pdf
API STD 620-2009.pdf

Asme
ASME B1.10M-2004.pdf
ASME B1.13M-2005.pdf
ASME B1.20.2M-2006.pdf
ASME B1.7-2006.pdf
ASME B16.11.pdf
ASME B16.11-2005.pdf
ASME B16.1-2005.pdf
ASME B16.20.pdf
ASME B16.21.pdf
ASME B16.21-2005.pdf
ASME B16.25-2007.pdf
ASME B16.34-2004.pdf
ASME B16.36-2006.pdf
ASME B16.47 and AWWA.pdf
ASME B16.47-2006.pdf
ASME B16.5_2009.pdf
ASME B16.9-2007.pdf
ASME B18.31.1M-2008.pdf
ASME B18.31.2-2008.pdf
ASME B31.1-2007.pdf
ASME B31.3-2008.pdf
ASME B31.4-2006.pdf
ASME B31.5-2006.pdf
ASME B31.8-2007.pdf
ASME B31.9-2008.pdf
ASME B36.10M-2004 +.pdf
ASME B36.19M-2004.pdf
ASMESTS06.pdf

Aws
AWS A5.11-A5.11M-2005.pdf
AWS A5.16-A5.16M-2007.pdf
AWS A5.18-A5.18M-2005.pdf
AWS A5.20-A5.20M-2005 .pdf
AWS A5.28-A 5.28M-2005 .pdf
AWS A5.29-2005.pdf
AWS A5.2-A5.2M-2007 .pdf
AWS A5.4-2006.pdf
AWS A5.5-A5.5M-2006.pdf
AWS A5.8-A5.8M-2004 .pdf
AWS A5.9-2006.pdf
AWS B5.16-2006 .pdf
AWS D1.4-D1.4M-2005.pdf
AWS D1.6-D1.6M-2007.pdf
AWS D16.4M-D16.4-2005.pdf
AWS D8.8M-2007.pdf
AWS D9.1-2006.pdf
AWS D9.1-D9.1M-2006.pdf
AWS QC1-2007.pdf
AWS QC13-2006.pdf

Bsi
BE ISO 16232-8 2007.pdf
BS 31100-2008 Risk management — Code of practice.PDF
BS 3643-1-2007.pdf
BS 3643-2-2007.pdf
BS 4449-2009.pdf
BS 6391-2009.PDF
BS 7121-14 2005 - Part 14 Side boom pipelayers.pdf
BS 7121-5 2006 - Part 5 Tower cranes.pdf
BS 7668-2004.pdf
BS 8411-2007 Code of practice for safety nets on construction sites and other works.pdf
BS 919-1-2007.pdf
BS 919-2-2007.pdf
BS 919-3-2007.pdf
BS 919-4-2007.pdf
BS 93-2008.pdf
BS 9999 2008.pdf
BS EN ISO 9001_2008.pdf
BS EN 10017-2004.pdf
BS EN 10021-2006 General technical delivery requirements for steel products.pdf
BS EN 10025-1-2004.pdf
BS EN 10025-2-2004.pdf
BS EN 10025-3-2004.pdf
BS EN 10025-5-2004.pdf
BS EN 10027-1-2005.pdf
BS EN 10028-1-2009.pdf
BS EN 10028-2-2009.pdf
BS EN 10028-3-2009.pdf
BS EN 10028-4-2009.pdf
BS EN 10028-6-2009.pdf
BS EN 10079-2007 Definition of Steel Products.pdf
BS EN 10083-1.pdf
BS EN 10083-1-2006.pdf
BS EN 10083-2-2006.pdf
BS EN 10083-3-2006.pdf
BS EN 10088-1-2005.pdf
BS EN 10088-2-2005.pdf
BS EN 10088-3-2005.pdf
BS EN 10088-5-2009.pdf
BS EN 10107-2005 Grain-oriented electrical steel sheet and strip delivered in the fully processed state.pdf
BS EN 10111-2008 Continuously hot-rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming - Technical delivery conditions.pdf
BS EN 10130-2006.pdf
BS EN 10207-2005.pdf
BS EN 10208-2-2009.pdf
BS EN 10210-1-2006.pdf
BS EN 10210-2-2006.pdf
BS EN 10217-7-2005.pdf
BS EN 10219-1-2006.pdf
BS EN 10219-2-2006.pdf
BS EN 10244-1-2009.pdf
BS EN 10255-2004 Non-alloy steel tubes suitable for welding .pdf
BS EN 10293-2005.pdf
BS EN 10296-2-2005.pdf
BS EN 10297-2-2005.pdf
BS EN 10325-2006.pdf
BS EN 10328-2005.pdf
BS EN 1057-2006 Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications.pdf
BS EN 1057-2006.pdf
BS EN 1092-1-2007.pdf
BS EN 12079-1-2006.pdf
BS EN 12079-2-2006.pdf
BS EN 12079-3-2006.pdf
BS EN 12080-2007.pdf
BS EN 12094-4-2004.pdf
BS EN 12094-5-2006.pdf
BS EN 12094-8-2006.pdf
BS EN 12193-2007 Light and lighting — Sports lighting.pdf
BS EN 12206-1-2004.pdf
BS EN 12245:2009 Transportable gas cylinders. Fully wrapped composite cylinders.pdf
BS EN 12472-2005.pdf
BS EN 12560-7-2004 Flanges and their joints - Gaskets for class-designated flanges - Covered metal jacketed gaskets for use with steel flanges.pdf
BS EN 12674-3 2004.pdf
BS EN 12798 2007.pdf
BS EN 13103-2009 Non-Powered Axles - Design Method.pdf
BS EN 13304-2009 Framework for Specification of Oxidised Bitumen.pdf
BS EN 13942 2009.pdf
BS EN 13942-2009.pdf
BS EN 14411-2006 Ceramic tiles. Definitions, classifications, characteristics and marking.pdf
BS EN 14419-2009 District heating pipes. Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks. Surveillance systems.pdf
BS EN 14420-1-2004 Hose fittings with clamp units. Requirements, survey, designation and testing.pdf
BS EN 14420-4-2004 Hose fittings with clamp units. Flange connections.pdf
BS EN 14420-6-2004 Hose fittings with clamp units. TW tank truck couplings.pdf
BS EN 14420-7 2004 Hose fittings with clamp units. Cam locking couplings.pdf
BS EN 14420-8-2004 Hose fittings with clamp units. Symmetrical half coupling (Guillemin system).pdf
BS EN 14428-2004 Shower enclosures-Functional requirements and test methods.pdf
BS EN 14450-2005.pdf
BS EN 14468-1-2004Table tennis - Part 1 Table tennis tables, functional and safety requirements, test methods.pdf
BS EN 14468-2-2005 Table tennis - Part 2 Net assemblies, requirements and test methods.pdf
BS EN 14469-1-2004 Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) Part 1 Composition and preparation of basic mixtures.pdf
BS EN 14469-2-2004 Pigments and extenders. Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P). Part 2 Preparation of test specimens.pdf
BS EN 14469-3-2004 Pigments and extenders. Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P). Part 3 Determination of the relative tinting strength of white pigments.pdf
BS EN 14469-4-2004 Pigments and extenders. Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P). Part 4 Determination of bleeding of colouring materials.pdf
BS EN 14475-2006 Execution of special geotechnical works - Reinforced fill.pdf
BS EN 14483-1-2004.pdf
BS EN 14483-2-2004 Determination of resistance to chemical corrosion by boiling acids, neutral liquids andor their vapou.pdf
BS EN 14483-3-2004 Determination of resistance to chemical corrosion by alkaline liquids using a hexagonal vessel.pdf
BS EN 14483-4-2004 Determination of resistance to chemical corrosion by alkaline liquids using a cylindrical vessel.pdf
BS EN 14483-5-2004 Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 5 Determination of resistance to chemical corrosion in closed systems.pdf
BS EN 14488-1:2005 Testing sprayed concrete. Sampling fresh and hardened concrete.pdf
BS EN 14505-2005.pdf
BS EN 14511-1-2007 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling. Terms and definitions.pdf
BS EN 1474-1-2008 Installation and equipment for liquefied natural gas— Design and testing of marine transfer systems Part 1 Design and testing of transfer.pdf
BS EN 1474-2-2008 Installation and equipment for liquefied natural gas— Design and testing of marine transfer systems Part 2 Design and testing of transfer.pdf
BS EN 1474-3-2008 Installation and equipment for liquefied natural gas— Design and testing of marine transfer systems Part 3 Offshore transfer systems hoses arms.pdf
BS EN 1514-7-2004.pdf
BS EN 15425-2008 Adhesives — One component polyurethane for load bearing timber structures —Classification and performance requirements.pdf
BS EN 15648-2009.pdf
BS EN 15659-2009 Secure Storage Units - Classification and Methods of Test for Resistance to Fire - Light Fire Storage Units.pdf
BS EN 15690-2-2009.pdf
BS EN 15691-2009 Ethanol as a Blending Component for Petrol - Determination of Total Dry Residue.pdf
BS EN 15701-2009.pdf
BS EN 1806-2006.pdf
BS EN 1836:1997 Personal eye protection. Sunglasses and sunglare filters for general use and filters for direct observation of the sun.pdf
BS EN 1852-1-2009.pdf
BS EN 1982-2008.pdf
BS EN 1997-2-2007 Geotechnical design —Part 2:Ground investigation and testing.pdf
BS EN 3375-008-2009 Aerospace Series - Cable, Electrical, for Digital Data Transmission - Part 008Single braid — Star Quad 100 ohms — Type KD — Product standard.pdf
BS EN 485-2-2007.pdf
BS EN 50155-2007.pdf
BS EN 506 2008.pdf
BS EN 545-2006.pdf
BS EN 573-1-2004.pdf
BS EN 573-3-2009.pdf
BS EN 573-4-2004.pdf
BS EN 61184 2008 Bayonet lampholders.pdf
BS EN 61810-1-2004.pdf
BS EN 62024-2-2009 High frequency inductive components — Electrical characteristics and measuring methods —Part 2 Rated current of inductors for DC to DC.pdf
BS EN 62209-1-2006 Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for hand-held devices used in close proximity to the ear (frequency range of 300 MHz to 3.pdf
BS EN 62220-1-3-2008 Medical electrical equipment. Characteristics of digital X-rayimaging devices. Determination of the detective quantum efficiency.Detectors used in dynamic imaging.pdf
BS EN 777-3-2009 Multi-Burner Gas-Fired Overhead Radiant Tube Heater Systems for Non Domestic Use - Part 3 System F - Safety.pdf
BS EN 88528-11 2004.pdf
BS EN ISO 10077-1-2006.pdf
BS EN ISO 10082-2000 Plastics. Phenolic resins. Classification and test methods.pdf
BS EN ISO 10156-2 2005.pdf
BS EN ISO 10286 2007.pdf
BS EN ISO 10289 2001.pdf
BS EN ISO 10297-2006.pdf
BS EN ISO 105-C07.pdf
BS EN ISO 105-C10 2007.pdf
BS EN ISO 10628 2001.pdf
BS EN ISO 10993-12-2004.pdf
BS EN ISO 10993-15-2001.pdf
BS EN ISO 10993-8-2001.pdf
BS EN ISO 11114-4 2005.pdf
BS EN ISO 11126-1 1997.pdf
BS EN ISO 11126-10 2004.pdf
BS EN ISO 11138-1 2006.pdf
BS EN ISO 11138-2-2006 Sterilization of healthcare products--Biological indicators.pdf
BS EN ISO 11502-2005.pdf
BS EN ISO 11553-1-2005.pdf
BS EN ISO 11607-1-2006.pdf
BS EN ISO 11960-2004 Petroleu...asing or tubing for wells.pdf
BS EN ISO 12944-5-2007.pdf
BS EN ISO 13468-2 2006.pdf
BS EN ISO 13565-3-2000.pdf
BS EN ISO 13849-1-2006.pdf
BS EN ISO 14271 2001.pdf
BS EN ISO 14273 2001.pdf
BS EN ISO 14343-2007.pdf
BS EN ISO 14344-2005.pdf
BS EN ISO 14555-2006.pdf
BS EN ISO 14577-4-2007.pdf
BS EN ISO 14644-8 2006 EN.pdf
BS EN ISO 14851-2004.pdf
BS EN ISO 14855-2004.pdf
BS EN ISO 14889-2009 Ophthalmic optics — Spectacle lenses — Fundamental requirements for uncut finished lenses.pdf
BS EN ISO 15023-1-2006.pdf
BS EN ISO 15025-2002.pdf
BS EN ISO 15502-2005.pdf
BS EN ISO 15877-2-2009.pdf
BS EN ISO 16000-5-2007.pdf
BS EN ISO 16232-5 2007.pdf
BS EN ISO 16862 2006.pdf
BS EN ISO 17659 2004.pdf
BS EN ISO 17660-2-2008.pdf
BS EN ISO 17665-1 2006.pdf
BS EN ISO 18153-2003 EN.pdf
BS EN ISO 1856-2001.pdf
BS EN ISO 1872-2 2007.pdf
BS EN ISO 20344-2004+A1-2007 Incorporating corrigendum no. 1 and amendment no. 1 -- Personal protective equipment -- Test methods for footwear.pdf
BS EN ISO 20345-2004.pdf
BS EN ISO 20346-2004 Personal protective equipment. Protective fototwear.pdf
BS EN ISO 2039-1-2003 Plastics. Determination of hardness. Ball indentation method.pdf
BS EN ISO 2039-2-2000.pdf
BS EN ISO 2064 2000.pdf
BS EN ISO 2081 2008.pdf
BS EN ISO 2081-2008 Metallic and other Inorganic Coatings - Electroplated Coatings of Zinc with Supplementary Treatments on Iron or Steel.pdf
BS EN ISO 2081-2008.pdf
BS EN ISO 21171-2006.pdf
BS EN ISO 21531-2009 Dentistry — Graphical symbols for dental instruments.pdf
BS EN ISO 21627-1 2003 Plastics-Epoxy resins-Determination of chlorine content-Inorganic chlorine.pdf
BS EN ISO 21627-2 2003 Plastics-Epoxy resins-Determination of chlorine content- Easily saponifiable chlorine.pdf
BS EN ISO 21627-3 2003 Plastics-Epoxy resins-Determination of chlorine content-Total chlorine.pdf
BS EN ISO 21649-2006 Needle-free injectors for medical use — Requirements and test methods.pdf
BS EN ISO 2233-2001.pdf
BS EN ISO 22435-2007 Gas cylinders. Cylinder valves with integrated pressure regulators. Specification and type testing.pdf
BS EN ISO 22776-2004.pdf
BS EN ISO 22777-2004.pdf
BS EN ISO 228-1-2003.pdf
BS EN ISO 228-2-2003.pdf
BS EN ISO 22867 2006.pdf
BS EN ISO 23747-2007.pdf
BS EN ISO 2409-2007.pdf
BS EN ISO 2556 2001.pdf
BS EN ISO 2639-2002.pdf
BS EN ISO 3382-2-2008 Acoustics — Measurement of room acoustic parameters —Part 2 Reverberation time in ordinary rooms.pdf
BS EN ISO 3411-2000.pdf
BS EN ISO 3785-2006.pdf
BS EN ISO 4017-2001.pdf
BS EN ISO 4033-2001.pdf
BS EN ISO 4034-2001.pdf
BS EN ISO 4035-2001.pdf
BS EN ISO 4036-2001.pdf
BS EN ISO 4254-1-2005.pdf
BS EN ISO 4498-2007 Sintered metal materials, excluding hardmetals. Determination of apparent hardness and microhardness.pdf
BS EN ISO 4535-2000.pdf
BS EN ISO 4895-2000.pdf
BS EN ISO 5172-2006.pdf
BS EN ISO 5509-2001.pdf
BS EN ISO 5817-2007.pdf
BS EN ISO 6272-1 2004.pdf
BS EN ISO 6508-1-2005.pdf
BS EN ISO 6508-3-2005.pdf
BS EN ISO 6520-1 2007.pdf
BS EN ISO 6520-2-2002.pdf
BS EN ISO 6847-2001.pdf
BS EN ISO 7500-2-2006.pdf
BS EN ISO 7500-2-2007.PDF
BS EN ISO 8033-2006.pdf
BS EN ISO 8434-4-2000.pdf
BS EN ISO 8491-2004.pdf
BS EN ISO 8502-12 2004.pdf
BS EN ISO 8503-5 2004.pdf
BS EN ISO 8980-2-2004.pdf
BS EN ISO 9047-2003.pdf
BS EN ISO 9073-10 2004.pdf
BS EN ISO 9300-2005.pdf
BS EN ISO 9445-2006.PDF
BS EN ISO 9994-2006.pdf
BS EN14449- 2005 Glass in building laminated glass and laminated safety galss-enaluation of conformityproduct standard.pdf
BS EN1825-1-2004.pdf
BS IEC 61772-2009 Nuclear Power Plants - Control Rooms - Application of Visual Display Units (VDUs).pdf
BS ISO 10014 2006.pdf
BS ISO 10113 2006.pdf
BS ISO 10147-2004.PDF
BS ISO 10263-1-2009 Earth-moving machinery - Operator enclosure environment - Part 1 Terms and definitions.pdf
BS ISO 10263-4-2009 Earth-moving machinery - Operator enclosure environment - Part 4 Heating, ventilating and air conditioning (HVAC) test method and performance.pdf
BS ISO 1101-2004 Geometrical product specifications (GPS). Geometrical tolerancing. Tolerances of form, orientation, location and run-out.pdf
BS ISO 11451-4-2006.pdf
BS ISO 11898-3 2006.pdf
BS ISO 11901-1-2003.pdf
BS ISO 1230-2007.pdf
BS ISO 12648-2003.pdf
BS ISO 12789-1-2008.pdf
BS ISO 12789-2-2008.pdf
BS ISO 13528-2005.pdf
BS ISO 14050-2009 Environmental Management - Vocabulary.pdf
BS ISO 14245 2006.pdf
BS ISO 1438-2008 Hydrometry-Open channel flow measurement using thin-plate weirs.pdf
BS ISO 1438-2008.pdf
BS ISO 14520-1-2006.pdf
BS ISO 15031-5 2006.pdf
BS ISO 15031-6 2005.pdf
BS ISO 15995 2006.pdf
BS ISO 16160-2005.pdf
BS ISO 16232-1 2007.pdf
BS ISO 16232-10 2007.pdf
BS ISO 16232-2 2007.pdf
BS ISO 16232-4 2007.pdf
BS ISO 16232-6 2007.pdf
BS ISO 16232-7 2007.pdf
BS ISO 16232-9 2007.pdf
BS ISO 17616-2008 Soil quality - Guidance on the choice and evaluation of bioassays for ecotoxicological characterization of soils and soil materials.pdf
BS ISO 18117-2009 Surface chemical analysis-Handling of specimens prior to analysis.pdf
BS ISO 18172-1 2007.pdf
BS ISO 18172-2 2007.pdf
BS ISO 18589-1 2005.pdf
BS ISO 18589-2 2007.pdf
BS ISO 18589-3 2007.pdf
BS ISO 18589-4 2009.pdf
BS ISO 18589-5 2009.pdf
BS ISO 18589-6 2009.pdf
BS ISO 18772-2008 Soil quality-Guidance on leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soils and soil materials.pdf
BS ISO 19078 2006.pdf
BS ISO 1926-2005 Rigid cellular plastics — Determination of tensile properties.pdf
BS ISO 19334-2006.pdf
BS ISO 20703-2006.pdf
BS ISO 20712-2-2007.pdf
BS ISO 21187-2004.pdf
BS ISO 21439-2009 Clinical dosimetry —Beta radiation sources for brachytherapy.pdf
BS ISO 21771-2007 Gears — Cylindrical involute gears and gear pairs — Concepts and geometry.pdf
BS ISO 21789:2009 Gas turbine applications. Safety.pdf
BS ISO 22048-2004 Surface chemical analysis - Information format for static secondary-ion mass spectrometry.pdf
BS ISO 22263-2008.pdf
BS ISO 22555-2007 Ships and marine technology — Propeller pitch indicators.pdf
BS ISO 22901-1 2008.pdf
BS ISO 2834-2-2007.pdf
BS ISO 3408-1 2006.pdf
BS ISO 3408-3 2006.pdf
BS ISO 3408-4 2006.pdf
BS ISO 3408-5 2006.pdf
BS ISO 3547-1-2006.pdf
BS ISO 3547-2-2006.pdf
BS ISO 3547-3-2006.pdf
BS ISO 3547-4-2006.pdf
BS ISO 3547-5-2007 Plain bearings. Wrapped bushes. Checking the outside diameter.pdf
BS ISO 3547-6-2007 Plain bearings. Wrapped bushes. Measurement of wall thickness of thin-walled bushes.pdf
BS ISO 3547-7-2007 Plain bearings. Wrapped bushes. Measurement of wall thickness of thin-walled bushes.pdf
BS ISO 3846-2008 Hydrometry-Open channel flow measurement using rectangular broad-crested weirs.pdf
BS ISO 4121-2003.pdf
BS ISO 4360-2008 Hydrometry-Open channel flow measurement using triangular profile weirs.pdf
BS ISO 4832-2006.pdf
BS ISO 4992-2 2006.pdf
BS ISO 6149-1-2006 Connections for hydraulic fluid power and general use. Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing. Ports with truncated housing for O-ring seal.pdf
BS ISO 6149-2 2006.pdf
BS ISO 6149-4-2006.pdf
BS ISO 7141-2006.pdf
BS ISO 7240-8-2007.pdf
BS ISO 8434-2-2007.pdf
BS ISO 8967-2005.pdf
BS ISO-IEC 27001 2005.pdf
BS ISO-IEC 27002 2005.pdf
BS ISO-IEC 27005 2008.pdf
BS ISO-IEC 27006 2007.pdf
BS ISOIEC 7816-5-2004.pdf
BS_EN_ISO_8751-2007.pdf
BS_EN_ISO2566-2.pdf
bs_iso_4409_2007.pdf
BSEN61730-1-2007.pdf
BSEN61730-2-2007.pdf
BSENISO10283.pdf
BSENISO16000-12-2008.pdf
BSENISO16000-15-2008.pdf
BSI PD 5500 2009.pdf
BSISO16000-13-2008.pdf
BSISO16000-16-2008.pdf
BSISO16000-17-2008.pdf
BSISO17314-2008.pdf
BSISO9112-2008.pdf
DIN EN 15426-2008 Candles –Specification for sooting behaviour;German version EN 154262007.pdf

Din
DIN 50938-2005.PDF
DIN 50960_02-2006.pdf
DIN 1045-3-A2-2007.pdf
DIN 12831 Beiblatt 2004.pdf
DIN 13-22-2005.pdf
DIN 13-25-2005.pdf
DIN 13-26-2005.pdf
DIN 13-51-2005.pdf
DIN 1441-2008.pdf
DIN 14461-4-2008.pdf
DIN 14461-5-2008.pdf
DIN 16834-2007.pdf
DIN 18030 2006.pdf
DIN 18350 2005.pdf
DIN 18560-4 2004.pdf
DIN 18800-1-A2-2007.pdf
DIN 18800-7-2008.pdf
DIN 2093-2006.pdf
DIN 2099-2-2004.pdf
DIN 22017-2008.pdf
DIN 25201-3-2004.pdf
DIN 267-26-2005.pdf
DIN 30386-2007.pdf
DIN 30630-2008.pdf
DIN 34800-2005.pdf
DIN 34819-2008.pdf
DIN 34822-2005.pdf
DIN 34823-2005.pdf
DIN 34824-2007.pdf
DIN 3858-2005.pdf
DIN 3859-1 2005.pdf
DIN 4000-140-2005 +.pdf
DIN 4000-140-2005.pdf
DIN 4000-141-2005 +.pdf
DIN 4000-141-2005.pdf
DIN 40011 G1 HS 2006.pdf
DIN 404-2006.pdf
DIN 470-2008.pdf
DIN 49440-2-2006.pdf
DIN 50125-2004.pdf
DIN 50156-3-2006.pdf
DIN 509-2006.pdf
DIN 50967-2005 +.pdf
DIN 50967-2005.pdf
DIN 51825-2004.pdf
DIN 525-2008.pdf
DIN 54113-1-2005.pdf
DIN 54115-4 2006.pdf
DIN 5480-1-2006.pdf
DIN 5480-15-2006.pdf
DIN 5480-15-2006_DE.pdf
DIN 5480-16-2006.pdf
DIN 5480-16-2006_DE.pdf
DIN 5480-2-2006_DE.pdf
DIN 55940 2005.pdf
DIN 571-2008 +.pdf
DIN 571-2008.pdf
DIN 608-2007.pdf
DIN 6303-2006.pdf
DIN 653-2006.pdf
DIN 68141 2008.pdf
DIN 705-2007.pdf
DIN 7349-2008.pdf
DIN 7444-2008.pdf
DIN 76-1.pdf
DIN 7871-2005.pdf
DIN 798-2007.pdf
DIN 7990-2008.pdf
DIN 7995-2008.pdf
DIN 7996-2008.pdf
DIN 7997-2008.pdf
DIN 80403-2-2006.pdf
DIN 81208-24-2006.pdf
DIN 81208-26-2006.pdf
DIN 81316-2006.pdf
DIN 82102-2005.pdf
DIN 82102-2005+.pdf
DIN 82103-2005.pdf
DIN 83202-1-2005.pdf
DIN 83202-5-2006.pdf
DIN 83222-2006.pdf
DIN 83223-2006.pdf
DIN 83402-1-2006.pdf
DIN 83414-2-2008.pdf
DIN 83414-3-2008.pdf
DIN 86003-1-2006.pdf
DIN 86003-1-2007.pdf
DIN 920-2006.pdf
DIN 921-2007.pdf
DIN 923-2006.pdf
DIN 925-2006.pdf
DIN 97-2008.pdf
DIN 976-2-2009.pdf
DIN CEN-TS 13388-2008.pdf
DIN EN 10021-2007.pdf
DIN EN 10028-1-2008.pdf
DIN EN 10028-7-2008.pdf
DIN EN 10058-2004.pdf
DIN EN 10060-2004.pdf
DIN EN 10083-1-2006.pdf
DIN EN 10083-2-2006.pdf
DIN EN 10084-2008.pdf
DIN EN 10163-1-2005.pdf
DIN EN 10163-2-2005.pdf
DIN EN 10163-3-2005.pdf
DIN EN 10204-2005.pdf
DIN EN 10216-1-2004.pdf
DIN EN 10216-2-2004.pdf
DIN EN 10216-3-2004 .pdf
DIN EN 10216-4-2004.pdf
DIN EN 10226-1-2004.pdf
DIN EN 10253-3-2004.pdf
DIN EN 10255-2007.pdf
DIN EN 10277-1-2006.pdf
DIN EN 10277-2-2006.pdf
DIN EN 10277-3-2006.pdf
DIN EN 10305-6-2005.pdf
DIN EN 10326-2004.pdf
DIN EN 10327-2004.pdf
DIN EN 1092-1-2005.pdf
DIN EN 12178-2004.pdf
DIN EN 12209-2004.pdf
DIN EN 12464-2-2007.pdf
DIN EN 12487-2007.pdf
DIN EN 12674-3-2005.pdf
DIN EN 12674-4-2007 +.pdf
DIN EN 12674-4-2007.pdf
DIN EN 13240.pdf
DIN EN 13240-2005.pdf
DIN EN 13914-1-2005 .pdf
DIN EN 14506-2005.pdf
DIN EN 15422-2008.pdf
DIN EN 1563-2005.pdf
DIN EN 1866-2006.pdf
DIN EN 4317-2008.pdf
DIN EN 576-2004.pdf
DIN EN 60335-2-26 2009.pdf
DIN EN 62025-1-2008.pdf
DIN EN ISO 10077-2.pdf
DIN EN ISO 1043-2-2002.pdf
DIN EN ISO 10882-2-2001.pdf
DIN EN ISO 12947-1 2007.pdf
DIN EN ISO 12947-2-2007.pdf
DIN EN ISO 12947-3-2007.pdf
DIN EN ISO 12947-4-2007.pdf
DIN EN ISO 13706-2004.pdf
DIN EN ISO 13790-2004.pdf
DIN EN ISO 14121-1-2007.pdf
DIN EN ISO 14890-2005.pdf
DIN EN ISO 17070-2007 ENG.pdf
DIN EN ISO 17075 2006.pdf
DIN EN ISO 17081-2008.pdf
DIN EN ISO 18265-2004.pdf
DIN EN ISO 18279-2004.pdf
DIN EN ISO 2811-1-2006.pdf
DIN EN ISO 4018-2001.pdf
DIN EN ISO 4589-2 2006.pdf
DIN EN ISO 703-1 2000.pdf
DIN EN ISO 7235-2004.pdf
DIN EN ISO 7731-2005.pdf
DIN EN ISO 7980-2000.pdf
DIN EN ISO 8495-2004.pdf
DIN EN ISO 9046-2005.pdf
DIN EN ISO 9453 2006.pdf
DIN EN ISO179-2-2000.pdf
DIN EN_755-1-2008.pdf
DIN EN_755-2-2008.pdf
DIN EN_755-3-2008.pdf
DIN EN_755-6-2008.pdf
DIN EN_755-9-2008.pdf
DIN ISO 17155-2003.pdf
DIN ISO 22188-2008.pdf
DIN ISO 4649-2006 ENG.pdf
DIN ISO 5755-2004-11.pdf
DIN ISO 8296-2008.pdf
DIN_5480-1_2006-EN.pdf
DIN_5480-2_2006-05.pdf
DIN_76-1.pdf
DIN_EN_1043-1.pdf
DIN_EN_ISO_7253-2002.pdf
DIN14530-16-2008.pdf
DIN14530-17-2008.pdf
DIN14679-2008.pdf
DIN18800-5-2007.pdf
DIN18861-4-2008.pdf
DIN18861-5-2008.pdf
DIN2093.pdf
DIN21913-3-2008.pdf
DIN22253-2008.pdf
DIN267-24-2007.pdf
DIN28401-2008.pdf
DIN30722-3-2007.pdf
DIN4140-2008.pdf
DIN51624-2008.pdf
DIN51941-1-2008.pdf
DIN58253-1-2008.pdf
DIN58275-2008.pdf
DIN58318-2008.pdf
DIN58852-2008.pdf
DIN58853-2008.pdf
DIN58858-2008.pdf
DIN678-2-2008.pdf
DIN6875-3-2008.pdf
DIN69063-1-2008.pdf
DIN7865-2-2008.pdf
DIN7881-2008.pdf
DIN86089-2008.pdf
DIN89347-2008.pdf
DIN89349-2008.pdf
DINENISO1167-3-2008.pdf
DINENISO1167-4-2008.pdf
DINENISO12127-2-2008.pdf
DINENISO1307-2008.pdf
DINENISO13628-8-2008.pdf
DINENISO13628-9-2008.pdf
DINENISO14501-2008.pdf
DINENISO14801-2008.pdf
DINEN-ISO16773-1-2007.pdf
DINENISO17132-2008(de).pdf
DINENISO17132-2008.pdf
DINENISO1798-2008.pdf
DINENISO18332-2008.pdf
DINEN-ISO1856-2008.pdf
DINENISO20182-2008.pdf
DINENISO21415-2-2008.pdf
DINENISO22442-1-2008.pdf
DINENISO22442-2-2008.pdf
DINENISO22442-3-2008.pdf
DINEN-ISO23910-2008.pdf
DINENISO24598-2008.pdf
DINEN-ISO252-2008.pdf
DINENISO26082-2008.pdf
DINENISO283-2008.pdf
DINENISO3826-3-2008.pdf
DINENISO5360-2008.pdf
DINENISO583-2008.pdf
DINEN-ISO5981-2008.pdf
DINENISO703-2008.pdf
DINEN-ISO8062-1-2008.pdf
DINENISO8307-2008.pdf
DINENISO9346-2008.pdf
DINENISO9969-2008.pdf
DINISO1837-2008.pdf
DINISO19499-2008.pdf
DINISO2285-2003.pdf
DINISO5832-5-2008.pdf
DINISO7765-2-2008.pdf
DINISO8139-2008.pdf
DINISO8140-2008.pdf
DINISO-TS24530-1-2008.pdf
DINISO-TS24530-2-2008.pdf
DINISO-TS24530-3-2008.pdf
DINISO-TS24530-4-2008.pdf
DINISO-TS25377-2008.pdf
DVS 1620.pdf
DIN 1045-1A1-2007.pdf
DIN 1045-2 A3-2008.pdf
DIN 1053-100 2006.pdf
DIN 10955-2004.pdf
DIN 13-21-2005.pdf
DIN 13-23-2005.pdf
DIN 13-24-2005.pdf
DIN 13-51-2005.pdf
DIN 16833-2007.pdf
DIN 18202-2005.pdf
DIN 18331 2005.pdf
DIN 18560-3 2004.pdf
DIN 18800-2-A2-2007.pdf
DIN 18800-3-A2-2007.pdf
DIN 18800-4-A1-2007.pdf
din 19303-2005.pdf
DIN 19516-2004.pdf
DIN 20593-3-2004.pdf
DIN 20593-4-2007.pdf
DIN 2099-2-2004.pdf
DIN 2099-3-2004.pdf
DIN 24537-1-2006.pdf
DIN 25201-2-2004.pdf
DIN 25201-4-2004.pdf
DIN 25201-5-2004.pdf
DIN 25201-6-2004.pdf
DIN 25201-7-2004.pdf
DIN 267-13-2007.pdf
DIN 267-28-2004.pdf
DIN 28120-2004.pdf
DIN 30387-2007.pdf
DIN 30910 Teil 4 C.pdf
DIN 3126-2004.pdf
DIN 4178-2005.pdf
DIN 49440-1-2006.pdf
DIN 50156-2-2006.pdf
DIN 51233-2007.pdf
DIN 51515-2-2004.pdf
DIN 51605 2005.pdf
DIN 51826-2005.pdf
DIN 51900-1-Ber1-2004(de).pdf
DIN 51908-2006.pdf
DIN 53109-2008.pdf
DIN 54113-2-2005.pdf
DIN 54115-3-2006.pdf
DIN 54115-6-2006.pdf
DIN 5480-1-2006DE.pdf
DIN 5480-15-2006.pdf
DIN 5480-15-2006DE.pdf
DIN 5480-16-2006DE.pdf
DIN 5480-2-2006.pdf
DIN 5480-2-2006DE.pdf
DIN 55939-2006.pdf
DIN 58142-2006.pdf
DIN 6701-2-2006.pdf
DIN 7080-2005.pdf
DIN 7150-2 2007.pdf
DIN 76-1-2004-E.pdf
DIN 787-2005.pdf
DIN 7992-2007.pdf
DIN 8077-2007.pdf
DIN 81208-16-2006.pdf
DIN 81208-17-2007.pdf
DIN 81208-18-2006.pdf
DIN 81208-25-2006.pdf
DIN 81208-9-2006.pdf
DIN 81311-2005.pdf
DIN 81314-2004.pdf
DIN 81315-2004.pdf
DIN 81421-2-2007.pdf
DIN 82056-2006.pdf
DIN 82103-2005.pdf
DIN 82320-2004.pdf
DIN 83202-4-2005.pdf
DIN 83220-2-2006.pdf
DIN 83221-2006.pdf
DIN 83402-2-2008.pdf
DIN 83403-2007.pdf
DIN 83414-1-2008.pdf
DIN 85004-2 Berichtigung 1-2007.pdf
DIN 85005 Bb[1].1-2005.pdf
DIN 86003-1 Bb[1].1-2007.pdf
DIN 86128-1-2005.pdf
DIN 86128-2-2005.pdf
DIN 86254-2006.pdf
DIN 86257-2006.pdf
DIN 86258-2006.pdf
DIN 86266-2006.pdf
DIN 89280-1-2008.pdf
DIN 922-2006.pdf
DIN VDE 0271-2007.pdf
DIN_4550_2004.pdf
DIN10167-2004.pdf
DIN1022-2004.pdf
DIN11204-2008.pdf
DIN14461-4-2008.pdf
DIN14507-2-2008.pdf
DIN14507-5-2008.pdf
DIN14530-25-2008.pdf
DIN14661-2008.pdf
DIN14827-2-2008.pdf
DIN18861-3-2008.pdf
DIN18960-2008.pdf
DIN1910-100-2008.pdf
DIN19635-100-2008.pdf
DIN19636-100-2008.pdf
DIN206-2008.pdf
DIN2155-1-2008.pdf
DIN2155-2-2008.pdf
DIN2173-2008.pdf
DIN21911-2008.pdf
DIN22017-2008.pdf
DIN23011-8-2008.pdf
DIN25449-2008.pdf
DIN25463-2-2008.pdf
DIN30630-2008.pdf
DIN476-2-2008.pdf
DIN50157-2-2008.pdf
DIN51701-5-2008.pdf
DIN51724-3-2008.pdf
DIN52803-2008.pdf
DIN55600-2008.pdf
DIN5683-1-2008.pdf
DIN58235-2-2008.pdf
DIN58260-2008.pdf
DIN58285-2008.pdf
DIN58293-2008.pdf
DIN58314-2008.pdf
DIN58316-2008.pdf
DIN58855-2008.pdf
DIN58857-2008.pdf
DIN6721-2-2008.pdf
DIN67510-4-2008.pdf
DIN6800-2-2008.pdf
DIN680-2008.pdf
DIN70020-3-2008.pdf
DIN7500-1.pdf
DIN7865-1-2008.pdf
DIN81855-2008.pdf
DIN86086-2008.pdf
DIN86087-2008.pdf
DIN86088-2008.pdf
DIN86090-2008.pdf
DIN874-3-2008.pdf
DIN875-2-2008.pdf
DIN974-1-2008.pdf
DINV14430-2004.pdf
DINV19218-2008.pdf
EN 10025-1-2004.pdf
Entwurf DIN 2001-2 2007.pdf

DNV 2009
DNV_rs_part0ch01.pdf
DNV_rs_part0ch02.pdf
DNV_rs_part0ch03.pdf
DNV_rs_part1ch01.pdf
DNV_rs_part1ch02.pdf
DNV_rs_part2ch01.pdf
DNV_rs_part2ch02.pdf
DNV_rs_part2ch03.pdf
DNV_rs_part3ch01.pdf
DNV_rs_part3ch02.pdf
DNV_rs_part3ch03.pdf
DNV_rs_part3ch04.pdf
DNV_rs_part3ch05.pdf
DNV_rs_part3ch06.pdf
DNV_rs_part4ch01.pdf
DNV_rs_part4ch02.pdf
DNV_rs_part4ch03.pdf
DNV_rs_part4ch04.pdf
DNV_rs_part4ch05.pdf
DNV_rs_part4ch06.pdf
DNV_rs_part4ch07.pdf
DNV_rs_part4ch08.pdf
DNV_rs_part4ch09.pdf
DNV_rs_part4ch10.pdf
DNV_rs_part4ch11.pdf
DNV_rs_part4ch12.pdf
DNV_rs_part4ch14.pdf
DNV_rs_part5ch01.pdf
DNV_rs_part5ch02.pdf
DNV_rs_part5ch03.pdf
DNV_rs_part5ch04.pdf
DNV_rs_part5ch05.pdf
DNV_rs_part5ch06.pdf
DNV_rs_part5ch07.pdf
DNV_rs_part5ch08.pdf
DNV_rs_part5ch09.pdf
DNV_rs_part5ch10.pdf
DNV_rs_part5ch11.pdf
DNV_rs_part5ch12.pdf
DNV_rs_part5ch13.pdf
DNV_rs_part5ch14.pdf
DNV_rs_part5ch15.pdf
DNV_rs_part6ch01.pdf
DNV_rs_part6ch02.pdf
DNV_rs_part6ch03.pdf
DNV_rs_part6ch04.pdf
DNV_rs_part6ch05.pdf
DNV_rs_part6ch06.pdf
DNV_rs_part6ch07.pdf
DNV_rs_part6ch08.pdf
DNV_rs_part6ch09.pdf
DNV_rs_part6ch10.pdf
DNV_rs_part6ch11.pdf
DNV_rs_part6ch12.pdf
DNV_rs_part6ch13.pdf
DNV_rs_part6ch14.pdf
DNV_rs_part6ch15.pdf
DNV_rs_part6ch16.pdf
DNV_rs_part6ch17.pdf
DNV_rs_part6ch18.pdf
DNV_rs_part6ch20.pdf
DNV_rs_part7ch01.pdf
DNV_rs_part7ch02.pdf
DNV_rs_part7ch03.pdf
DNV_rs_part7ch04.pdf
DNV_rs_part7ch05.pdf
DNV_rs_part7ch06.pdf
DNV_rs_part7ch07.pdf
DNV_rs_part7ch08.pdf
DNV_rs_part8ch01.pdf
DNV_rs_part8ch02.pdf

En
BS EN ISO 10077-1-2006.pdf
BS EN ISO 10156-2 2005.pdf
BS EN ISO 10286 2007.pdf
BS EN ISO 10289 2001.pdf
BS EN ISO 105-C07.pdf
BS EN ISO 105-C10 2007.pdf
BS EN ISO 10628 2001.pdf
BS EN ISO 10993-12-2004.pdf
BS EN ISO 10993-15-2001.pdf
BS EN ISO 10993-8-2001.pdf
BS EN ISO 11114-4 2005.pdf
BS EN ISO 11126-1 1997.pdf
BS EN ISO 11126-10 2004.pdf
BS EN ISO 11138-1 2006.pdf
BS EN ISO 11502-2005.pdf
BS EN ISO 11553-1-2005.pdf
BS EN ISO 11607-1-2006.pdf
BS EN ISO 12944-5-2007.pdf
BS EN ISO 13468-2 2006.pdf
BS EN ISO 13565-3-2000.pdf
BS EN ISO 13849-1-2006.pdf
BS EN ISO 14271 2001.pdf
BS EN ISO 14273 2001.pdf
BS EN ISO 14343-2007.pdf
BS EN ISO 14344-2005.pdf
BS EN ISO 14555-2006.pdf
BS EN ISO 14577-4-2007.pdf
BS EN ISO 14644-8 2006 EN.pdf
BS EN ISO 14851-2004.pdf
BS EN ISO 14855-2004.pdf
BS EN ISO 15023-1-2006.pdf
BS EN ISO 15025-2002.pdf
BS EN ISO 15502-2005.pdf
BS EN ISO 16000-5-2007.pdf
BS EN ISO 16232-5 2007.pdf
BS EN ISO 16862 2006.pdf
BS EN ISO 17659 2004.pdf
BS EN ISO 17665-1 2006.pdf
BS EN ISO 18153-2003 EN.pdf
BS EN ISO 1856-2001.pdf
BS EN ISO 1872-2 2007.pdf
BS EN ISO 2064 2000.pdf
BS EN ISO 21171-2006.pdf
BS EN ISO 2233-2001.pdf
BS EN ISO 22776-2004.pdf
BS EN ISO 22777-2004.pdf
BS EN ISO 22867 2006.pdf
BS EN ISO 23747-2007.pdf
BS EN ISO 2409-2007.pdf
BS EN ISO 2556 2001.pdf
BS EN ISO 2639-2002.pdf
BS EN ISO 3411-2000.pdf
BS EN ISO 3785-2006.pdf
BS EN ISO 4017-2001.pdf
BS EN ISO 4033-2001.pdf
BS EN ISO 4034-2001.pdf
BS EN ISO 4035-2001.pdf
BS EN ISO 4036-2001.pdf
BS EN ISO 4254-1-2005.pdf
BS EN ISO 4535-2000.pdf
BS EN ISO 5172-2006.pdf
BS EN ISO 5509-2001.pdf
BS EN ISO 5817-2007.pdf
BS EN ISO 6272-1 2004.pdf
BS EN ISO 6520-1 2007.pdf
BS EN ISO 6520-2-2002.pdf
BS EN ISO 6847-2001.pdf
BS EN ISO 7500-2-2006.pdf
BS EN ISO 8033-2006.pdf
BS EN ISO 8502-12 2004.pdf
BS EN ISO 8503-5 2004.pdf
BS EN ISO 8980-2-2004.pdf
BS EN ISO 9047-2003.pdf
BS EN ISO 9073-10 2004.pdf
BS EN ISO 9300-2005.pdf
BS EN ISO 9994-2006.pdf
DIN EN ISO 10077-2.pdf
DIN EN ISO 1043-2-2002.pdf
DIN EN ISO 10882-2-2001.pdf
DIN EN ISO 12947-1 2007.pdf
DIN EN ISO 12947-2-2007.pdf
DIN EN ISO 12947-3-2007.pdf
DIN EN ISO 12947-4-2007.pdf
DIN EN ISO 13706-2004.pdf
DIN EN ISO 13790-2004.pdf
DIN EN ISO 14121-1-2007.pdf
DIN EN ISO 14890-2005.pdf
DIN EN ISO 17070-2007 ENG.pdf
DIN EN ISO 17075 2006.pdf
DIN EN ISO 17081-2008.pdf
DIN EN ISO 18279-2004.pdf
DIN EN ISO 2811-1-2006.pdf
DIN EN ISO 4018-2001.pdf
DIN EN ISO 4589-2 2006.pdf
DIN EN ISO 703-1 2000.pdf
DIN EN ISO 7235-2004.pdf
DIN EN ISO 7731-2005.pdf
DIN EN ISO 7980-2000.pdf
DIN EN ISO 9046-2005.pdf
DIN EN ISO 9453 2006.pdf
DIN EN ISO179-2-2000.pdf
DIN_EN_1043-1.pdf
DIN_EN_ISO_7253-2002.pdf
DINENISO1167-3-2008.pdf
DINENISO1167-4-2008.pdf
DINENISO12127-2-2008.pdf
DINENISO1307-2008.pdf
DINENISO13628-8-2008.pdf
DINENISO13628-9-2008.pdf
DINENISO14501-2008.pdf
DINENISO14801-2008.pdf
DINEN-ISO16773-1-2007.pdf
DINENISO17132-2008(de).pdf
DINENISO17132-2008.pdf
DINENISO1798-2008.pdf
DINENISO18332-2008.pdf
DINEN-ISO1856-2008.pdf
DINENISO20182-2008.pdf
DINENISO21415-2-2008.pdf
DINENISO22442-1-2008.pdf
DINENISO22442-2-2008.pdf
DINENISO22442-3-2008.pdf
DINEN-ISO23910-2008.pdf
DINENISO24598-2008.pdf
DINEN-ISO252-2008.pdf
DINENISO26082-2008.pdf
DINENISO283-2008.pdf
DINENISO3826-3-2008.pdf
DINENISO5360-2008.pdf
DINENISO583-2008.pdf
DINEN-ISO5981-2008.pdf
DINENISO703-2008.pdf
DINEN-ISO8062-1-2008.pdf
DINENISO8307-2008.pdf
DINENISO9346-2008.pdf
DINENISO9969-2008.pdf
DS EN ISO 5817 20040129.pdf
EN 10025-2-2004 .pdf
EN 10204-2004 .pdf
EN 10327-2004.pdf
EN 10331-2003 .pdf
EN 12680-1-2003 pdf
EN 12680-3-2003 .pdf
EN 14219-2003.pdf
EN 14372-2004.pdf
EN 14404-2004 Personal protective-Knee protectors for work in the kneeling position.pdf
EN 14420-2-2004 Hose fittings with clamp units. Hose side parts of hose tail.pdf
EN 14491-2006.pdf
EN 14511-1-2004.pdf
EN 1836-2005.pdf
EN 755-9-2008.pdf
EN ISO 10993-6(2007E).pdf
EN ISO 11607-1(2006).pdf
EN ISO 15695-2001.pdf
ENISO7233-2008.pdf
NF EN ISO 2639-2003.pdf
NF EN ISO4682-2-2004.pdf

Mss
MSS SP 79-2004.pdf
MSS SP-61-2003.pdf
MSS SP-61-2003.pdf
MSS SP-6-2007.pdf
MSS SP-75-2004.pdf
MSS SP-97-2006.pdf

Sae
SAE AMS 2269F-2006.pdf
SAE AMS 2448-2004 Application of Tungsten Carbide Coatings on Ultra High Strength Steels High Velocity Oxygen Fuel Process.pdf
SAE AMS 2469G-2004.pdf
SAE AMS 2482C-2000(R2006).pdf
SAE AMS 2482C-2006 Hard Coating Treatment of Aluminum Alloys Teflon-Impregnated or Codeposited.pdf
SAE AMS 2772E-2008.pdf
SAE AMS 4100D-2007.pdf
SAE AMS 4147D-2007.pdf
SAE AMS 4152M-2007.pdf
SAE AMS 4329A-2006.pdf
SAE AMS 4640G-2005.pdf
SAE AMS 4941E-2008.pdf
SAE AMS 4944G-2006 Titanium Alloy Tubing. Seamless. Hydraulic 3.0Al-2.5V Cold Worked. Stress Relieved.pdf
SAE AMS 4944G-2006.pdf
SAE AMS 5010K-2006 Steel Bars Free Machining Cold Drawn (SAE 1212 or SAE 1215) UNS G12120.pdf
SAE AMS 5612J-2007.pdf
SAE AMS 5639H-2002(R2007).pdf
SAE AMS 5659L-2004.pdf
SAE AMS 5662M-2004.pdf
SAE AMS 7881-2007 Tungsten Carbide;Cobalt Powder Agglomerated and Sintered.pdf
SAE AMS 7882A-2007 Tungsten Carbide;Cobalt Chrome Powder Agglomerated and Sintered.pdf
SAE AMS STD 2154-2005.pdf
SAE AMS-QQ-A-250A-2004.pdf
SAE AS 81820-3B-2007 BEARING, PLAIN, SELF-ALIGNING, SELFLUBRICATING, LINED BORE, LOW SPEED, WIDE, GROOVED RACE, -65 TO +325 °F.pdf
SAE AS 9100C-2009 Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations.pdf
SAE AS 9102A-2004 First Article Inspection Requirement..pdf
SAE AS17108A-2008 (R) bearing, ball, annular, primarily for aircraft generators and motor-generators, wide cartridge, type ii.pdf
SAE J 1231-2004.pdf
SAE J0577-2005 Vibration Test Machine and Operation Procedure.pdf
SAE J1127-2005 Low Voltage Battery Cable.pdf
SAE J1301-2009 Truck Deformation Classification.pdf
SAE J1698-1-2005 Vehicle Event Data Interface~Output Data Definition.pdf
SAE J1698-2005 Vehicle Event Data Interface~Vehicular Output Data Definition.pdf
SAE J1698-2-2004 Vehicle Event Data Interface~Vehicular Data Extraction.pdf
SAE J1699-1-2006 SAE J1850 Verification Test Procedures.pdf
SAE J1699-3-2006 OBD II Compliance Test Cases.pdf
SAE J1796-2005 Spectral Transmission Test.pdf
SAE J1885-2005.pdf
SAE J1939-02-2006 Agricultural and Forestry Off-Road Machinery Control and Communication Network.pdf
SAE J1939-05-2008 Marine Stern Drive and Inboard Spark-Ignition Engine On-Board Diagnostics Implementation Guide.pdf
SAE J1939-11-2006 Physical Layer, 250K bits-s, Twisted Shielded Pair.pdf
SAE J1939-13-2004 Off-Board Diagnostic Connector.pdf
SAE J1939-2007 Recommended Practice for a Serial Control and Communications Vehicle Network.pdf
SAE J1939-21-2006 Data Link Layer.pdf
SAE J1939-71-2008 Vehicle Application Layer.pdf
SAE J2012-2007 Diagnostic Trouble Code Definitions Equivalent to ISO/DIS 15031-6∶April 30,2002.pdf
SAE J2118-2006 Braking Performance—Asphalt Pavers.pdf
SAE J2192-2005 RECOMMENDED TESTING METHODS FOR PHYSICAL PROTECTION OF WIRING HARNESSES.pdf
SAE J2679-2004 Charge Air Cooler Leakage.pdf
SAE J551-15-2009 Vehicle Electromagnetic Immunity~Electrostatic Discharge (ESD).pdf


,....

لطفا با ما تماس بگيريد و جديدترين مدارك را با ذكر شماره استاندارد بخواهيد

 09153190275

نغمه رمضاني

www.RasaShop.comفروش استاندارد و منابع علمي و تخصصي - دانلود رایگان استاندارد astm

دانلود رایگان استاندارد API

دانلود رایگان استاندارد ISO

دانلود رایگان استاندارد SAE

دانلود رایگان استاندارد DIN

دانلود رایگان استاندارد BS EN

دانلود رایگان استاندارد ASME

دانلود رایگان استاندارد IEC

دانلود رایگان استاندارد

نوشته شده توسط رسا در شنبه دهم بهمن ۱۳۸۸ |